KEHITY NOPEASTI ESIINTYJÄNÄ:


ESIINNY JA VAIKUTA!

Ainutlaatuisen tehokas esiintymisvalmennus.

Pro Academyn valmentaja Ossi Wilén on saanut maailman johtavan esiintymiskouluttajan ohjaajakoulutuksen.  Valmennusmetodiikka eroaa merkittävästi tavanomaisista esiintymiskursseista.  Tuloksia syntyy nopeasti ja miellyttävällä tavalla.

Järjestämme esiintymisvalmennuksia 5-20 hengen ryhmille kaikilla toimialoilla.

Tavoitteistanne riippuen valmennus voidaan ohjata 4 tunnin pikaiskuna tai yhden tai kahden päivän tehokkaaseen ja vaikuttavaan valmennukseen.  

Valmennus osallistaa jokaisen osanottajan jännittävään prosessiin, jossa vanhat heikkoudet karisevat kuin itsestään ja uusia vahvuuksia nousee esiin.  Samalla esiintymisjännitys vähenee merkittävästi ja opitaan ammattimaisia keinoja valmistella esitys, hallita esiintymistilanne ja vaikuttaa kuulijoihin.

Ohjaaja toimii rohkaisevasti ja jokaisen henkilökohtaista sisäistä kehitystä myönteisesti tukien.  Oheistuloksena ryhmän sisäinen kiinteys ja yhteistyö kehittyy kommunikaation ja paremman tutustumisen/yhteisen kokemisen myötä.  

Esiintymiskyky on tämän päivän työelämässä eräs tärkeistä työkaluista.  Puutteet tällä alueella aiheuttavat sekä turhaa jännittämistä, että heikompia tuloksia.  Siksi valmentautuminen on monessa mielessä tuloksellista sekä henkilölle itselleen, että organisaatiolle, jossa hän toimii sekä muille intressiryhmille, joiden kanssa henkilö joutuu tekemisiin.  Kehittyminen esiintyjänä kehittää samalla kykyä kommunikoida henkilöltä henkilölle sekä entistä parempaa toisen näkökulman ymmärtämistä.

Ottakaa meihin yhteyttä - suunnitellaan yhdessä valmennus teidän tarpeisiinne!

Lähettäkää meille sähköpostitiedustelu.  Otamme yhteyttä puhelimitse ja tulemme kartoittamaan tarpeenne.


Pro Academy, Ossi Wilén

(0400-320321)

takaisin kokouspaikkahakemistoon